Cennik


Firma CERTBIURO działa na terenie województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego,
a w przypadku większych zleceń na terenie całego kraju.

Orientacyjne ceny wykonania świadectwa energetycznego:

Rodzaj budynku

Cena brutto

Lokal mieszkaniowy 400 zł
Budynek jednorodzinny 500 zł
Budynek wielorodzinny Wg ustaleń
Budynek użyteczności publicznej Wg ustaleń
Hale, magazyny,
obiekty przemysłowe, inne
Wg ustaleń

Czas realizacji wynosi średnio 3 – 5 dni.
Ostateczna cena świadectwa energetycznego podlega negocjacji, jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia,
jest zależna od:

– wielkości budynku
– posiadanej dokumentacji technicznej
– zainstalowanej klimatyzacji

Dla budynku z niekompletną dokumentacją techniczną lub jej brakiem do ceny należy doliczyć koszt uproszczonej inwentaryzacji dla celów wykonania świadectwa.


Orientacyjne ceny wykonania audytu energetycznego

Budynki jednorodzinne 2000 zł
Budynki wielorodzinne, oraz inne
budynki użyteczności publicznej
o nieskomplikowanej bryle
o kubaturze do 8000 m3
2500 zł – 4500 zł
Budynki użyteczności publicznej
o skomplikowanym kształcie bryły
o kubaturze powyżej 8000 m3
Od 4500 zł

Ostateczna cena audytu ustalona jest indywidualnie dla każdego typu budynku
w zależności od jego zróżnicowania i wyposażenia technicznego.

 

Orientacyjne ceny badań termowizyjnych (ceny brutto)

Badanie mieszkania w budynku
wielorodzinnym
od 300 zł
Badanie domu jednorodzinnego od 400 zł
Budynki wielorodzinne
użyteczności publicznej
wg ustaleń
Badanie urządzeń przemysłowych
i energetycznych
wg ustaleń

 

Cena każdego zlecenia ustalana jest indywidualnie, uzalezniona jest od
złożoności badania, formy raportu, miejsca i terminu realizacji.