Termowizja


Zakres wykonywanych usług:

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  • ocena stanu izolacji cieplnej budynków
  • lokalizacja zawilgoceń w ścianach i stropach
  • ocena jakości osadzenia okien i drzwi
  • poprawność wykonania izolacji poddasza
  • lokalizacja nieszczelności instalacji cieplnych
   (ogrzewanie podłogowe, instalacje c.o i c.w.u)

   
  termo1

 • Badania termowizyjne w przemyśle (energetyka, ciepłownictwo, chłodnictwo)
  • badania transformatorów, stacji rozdzielczych zacisków prądowych
  • lokalizacja przegrzania przewodów elektrycznych
  • wykrywanie uszkodzeń izolacji pieców komorowych, kotłów
  • badania przegrzewania się podzespołów turbin, silników
  • lokalizacja awarii węzłów cieplnych, kotłowni, pieców
  • ocena stanu rurociągów naziemnych
  • ocena stanu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji